სამეცნიერო თემაზე შექმნილი ფოტო კონკურსის პირობები

სამეცნიერო თემაზე შექმნილ ფოტო კონკურსში მონაწილეობა შესაძლებელია ყველა მსურველისათვის.

კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ორ ნომინაციაში:

  • ნომინაცია – „სამეცნიერო თემაზე შექმნილი ფოტო ნამუშევარი/სერია“;
  • ნომინაცია – „მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016-ის ამსახველი ფოტო ნამუშევარი“;

კონკურსანტები რეგისტრაციას გაივლიან მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე ( www.tbilisisciencefestival.ge), სადაც განთავსდება აპლიკაციის ელექტრონული ფორმა. ნამუშევრების წარდგენა შესაძლებელი იქნება 2017 წლის 19 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის 24:00 საათამდე;

თითოეულმა კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოში სამეცნიერო ცხოვრების ამსახველი 1 ფოტოსურათი ან რამდენიმე ფოტოსურათისაგან (მაქსიმუმ 5 ფოტო) შემდგარი სერია; ფოტოსურათი შესრულებული უნდა იყოს 2-5 მეგაბაიტი ზომის JPG ფორმატში. TIFF-ის ფორმატის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ გამოაგზავნოთ მხოლოდ ეს უკანასკნელი.

კონკურსი მოიცავს ორ შესარჩევ ეტაპს. პირველ ეტაპზე გამოვლენილი საუკეთესო ნამუშევრები მომზადდება საექსპოზიციოდ და გამოიფინება სამეცნიერო ფესტივალის მსვლელობის დროს.

ფოტოები შეფასდება შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით:

  • თემასთან შესაბამისობა
  • შემოქმედებითობა
  • ტექნიკა.

კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები: 1000-1000 ლარი.

გამარჯვებულების დაჯილდოება გაიმართება 2017 წლის 10 ოქტომბერს, მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის საზეიმო დახურვის ცერემონიაზე.

Get in touch with us

We would love to hear about you. You can contact us either on email through the contact form.

mail: contact@website.com

phone: (0123) 456 789

address: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA

სამეცნიერო თემაზე შექმნილი ფოტო კონკურსის პირობები

სამეცნიერო თემაზე შექმნილ ფოტო კონკურსში მონაწილეობა შესაძლებელია ყველა მსურველისათვის.

კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ორ ნომინაციაში:

  • ნომინაცია – „სამეცნიერო თემაზე შექმნილი ფოტო ნამუშევარი/სერია“;
  • ნომინაცია – „მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016-ის ამსახველი ფოტო ნამუშევარი“;

კონკურსანტები რეგისტრაციას გაივლიან მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე ( www.tbilisisciencefestival.ge), სადაც განთავსდება აპლიკაციის ელექტრონული ფორმა. ნამუშევრების წარდგენა შესაძლებელი იქნება 2017 წლის 19 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის 24:00 საათამდე;

თითოეულმა კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოში სამეცნიერო ცხოვრების ამსახველი 1 ფოტოსურათი ან რამდენიმე ფოტოსურათისაგან (მაქსიმუმ 5 ფოტო) შემდგარი სერია; ფოტოსურათი შესრულებული უნდა იყოს 2-5 მეგაბაიტი ზომის JPG ფორმატში. TIFF-ის ფორმატის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ გამოაგზავნოთ მხოლოდ ეს უკანასკნელი.

კონკურსი მოიცავს ორ შესარჩევ ეტაპს. პირველ ეტაპზე გამოვლენილი საუკეთესო ნამუშევრები მომზადდება საექსპოზიციოდ და გამოიფინება სამეცნიერო ფესტივალის მსვლელობის დროს.

ფოტოები შეფასდება შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით:

  • თემასთან შესაბამისობა
  • შემოქმედებითობა
  • ტექნიკა.

კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები: 1000-1000 ლარი.

გამარჯვებულების დაჯილდოება გაიმართება 2017 წლის 10 ოქტომბერს, მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის საზეიმო დახურვის ცერემონიაზე.

-->