მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017