ფესტივალის პროგრამა

Home / ფესტივალის პროგრამა

24 სექტემბერი კვირა

 

12:00 – ფესტივალის საზეიმო გახსნა

12:0018:00 –

 • „საბავშვო მეცნიერება“ – სახალისო ექსპერიმენტები, თამაშები, ვიქტორინები, გამოფენები, პრეზენტაციები და სხვა ღონისძიებები მოსწავლეებისთვის
 • 13:00 და 16:00 – ბრიტანული სამეცნიერო-პოპულარული შოუ სკოლის მოსწავლეებისთვის
 • 16:00 – ჯგუფი Killages-ის კონცერტი
 • „ინოვაციური პროექტების გამოფენა“ – უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი უახლესი სამეცნიერო გამოცემებისა და ინოვაციური პროექტების გამოფენა

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, რიყის პარკი

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 15:00 – ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალისტების ინოვაციური პროექტები

ორგანიზატორი: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი/ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი, თბილისი, ინოვაციების ქ.7 ტექნოპარკი

კონფერენციები/სიმპოზიუმები

 • 10:00 – “ქალები მეცნიერებაში და ქალთა საკითხების კვლევა”

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 115

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 12:00 – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია გრაკლიანის გორაზე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: იგოეთი, გრაკლიანის გორა

 

25 სექტემბერი ორშაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თელავი, ნადიკვარი

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 14:00 – „გლობალური ეკოლოგიის კვირეული“ – მოხსენებათა ციკლი მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში

„ბიოლოგიიდან გამოყოფილი თანამედროვე ეკოლოგია – კაცობრიობის გადარჩენის ტაქტიკისა და სტრატეგიის პოლიდისციპლინარული  მეცნიერება“;

„მთიანი რეგიონების ეკოლოგიის ამოცანები“;

„რადიაციული ეკოლოგია – სულ მზად ყოფნაში“;

„სულიერი სამყაროს ეკოლოგია“

„ქართული წვლილი“ თანამედროვე  ეკოლოგიის ფუტუროლოგიაში;

ორგანიზატორი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მისამართი: თბილისი, რუსთაველის 52, სხდომათა მცირე დარბაზი

 • 14:00 – „უკვდავი ეროვნული იდეა ილია ჭავჭავაძის ნააზრევში“ – პროფ. ვახტანგ გურული

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა

 • 13:00 – „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები,“ XIV-XV ტომის პრეზენტაცია

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2, კორ. 11

 • 10:00 – „მოსამართლე ჰერაკლე და ქართული მართლმსაჯულება“ – დიმიტრი გეგენავა, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი, სამართლის დოქტორი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 107-ე აუდიტორია

 • 11:00 – “მატრიცის სპექტრალური ფაქტორიზაციის ახალი ეფექტური ალგორითმი და მისი გამოყენებები მონაცემთა შეკუმშვაში, სატელიტურ კავშირებში და რადარებში” – ლაშა ეფრემიძე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის #1, თსუ  პირველი კორპუსი, 101-ე აუდიტორია

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 14:00 – თიხის ფორმების ჩარხზე ამოყვანის მასტერკლასი

ორგანიზატორი: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

მისამართი: თბილისი, ზუბალაშვილების 47

 • 11:00 – ქართული სისხლის სამართლის ინტერნაციონალიზაციის ასპექტები

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა, აუდიტორია 422

 • 15:00 – ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალისტების ინოვაციური პროექტები

ორგანიზატორი: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი/ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი, თბილისი, ინოვაციების ქ.7 ტექნოპარკი

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 12:00 – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია გრაკლიანის გორაზე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: იგოეთი, გრაკლიანის გორა

სამეცნიერო დებატები

 • 14:00 – „თანამედროვე მედიაგანათლების გამოწვევები“

ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები სკოლებში

 • 12:00 – „თანამედროვე საუბრები რუსთაველზე“

ორგანიზატორი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: ზუგდიდი, #2 საჯარო სკოლა

ღია კარის დღე

 • 15:00 – „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ – ღია კარის დღე თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

მისამართი: თბილისი, გრიბოედოვის 8/10

 • 14:00 – ღია კარის დღე თსს აკადემიის FAB LAB -ში

ორგანიზატორი: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

მისამართი: თბილისი, ყიფშიძის #34

გამოფენები

 • 12:00 – მონოგრაფიების გამოფენა – ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის პროფესორ – მასწავლებელთა და დოქტორანტურის კურსდამთავრებულთა მონოგრაფიების გამოფენა

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა

 • 11:00-16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 18:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს. გამოფენის გახსნა და წიგნების ნაწილის გადაცემა გერმანული მხარისთვის.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

კონფერენციები/სიმპოზიუმები

 • 10:00 – „ფიზიკა სტანდარტულ მოდელში და მის მიღმა“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის # 1, თსუ პირველი კორპუსი, 06 ოთახი

 • 10:00 – “ქალები მეცნიერებაში და ქალთა საკითხების კვლევა”

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თსუ I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, აუდიტორია 115

 • 10:00 – „ასტროფიზიკის თანამედროვე პრობლემები III“

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 122, II კორპუსი, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი

 • 10:00 – საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო-ბიზანტია – ქრისტიანული აღმოსავლეთი (კულტურათა ურთიერთობების აქტუალური პრობლემები)

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, გუდიაშვილის 7

სემინარები

 • 10:00 – „ენა და კულტურა“

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 10, აუდიტორია 218

 • 10:00 – „გენდერული საკითხები ინტერდისციპლინარულ ჭრილში“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 12:00 – „ფინანსური და ეკონომიკური დეცენტრალიზაციისა და დეკონცენტრაციის გამოწვევები საქართველოში“

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა

 • 12:00 – ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები 2017

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის #11 თსუ მესამე კორპუსი

სტუდენტური კონფერენციები

 • 10:00 – „გზა ევროინტეგრაციისკენ“

ორგანიზატორი: ევროპის უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, გურამიშვილის 76

 

26 სექტემბერი სამშაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

 • ქართული ანბანის დღე – ღონისძიება მოიცავს ქართული ანბანის თემაზე კონფერენცია-სემინარებს, საჯარო ლექცია-პრეზენტაციებს, გამოფენებს, პერფორმანსებს:
 • 12:00 – სემინარი: „ქართული დამწერლობა – კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა“ – ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – (მ. ალექსიძის 1/4)
 • 12:00-17:00 – ანბანის თემაზე შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა – ავტორი დიმა თოფურიძე – (მ. ალექსიძის 1/4)
 • 13:00 – საჯარო ლექცია/პრეზენტაციები – ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – (მ. ალექსიძის 1/4)
 • „ქართული ანბანი – სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა“ – ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი
 • „ქართული ანბანი – იუნესკოს კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდერობის ნუსხაში“ – გ. გოგოლაშვილი, ავთ. არაბული. კ. ნაცვლიშვილი
 • 14:00 – „მსოფლიოში უნიკალური ანბანი“ – ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. ღონისძიება მოიცავს ბუბა კუდავას საჯარო ლექციას, 33 თანამედროვე ქართველი მწერლის ანბანისადმი მიძღვნილი კრებულის პრეზენტაციას, GAU-ს IT ლაბორატორია GeoLab-ის მიერ ახალი ქართული შრიფტების პრეზენტაციას, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრის დასის მონაწილეობით ეტიუდს ქართული ანბანის შექმნის თემაზე – (მ. ალექსიძის 1/4)
 • 15:30 – ქართული ანბანი ქართულ ხელოვნებაში – ანბანის თემაზე შექმნილი ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის კოლექციის პრეზენტაცია – ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – (მ. ალექსიძის 1/4)
 • 16:15 – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენის გახსნა – „ქართული ხელნაწერი“ – წარმოდგენილი იქნება ქართული დამწერლობის უნიკალური ნიმუშები (ორიგინალები), რომელთა ქრონოლოგიური ჩარჩო მოიცავს X-XVIIსს – (მ. ალექსიძის 1/3)
 • 16:15 – ვიდეოპროექტის “ხელნაწერები არ იწვიან” პრეზენტაცია. წარმოდგენილი იქნება ქართველი მწერლების და საზოგადო მოღვაწეების ვიდეოგამოსვლები ქართულ ანბანზე, ხელნაწერებისა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შესახებ – თამარ ჭოხონელიძე – (მ. ალექსიძის 1/3)
 • 17:00 – ნიაზ დიასამიძის კონცერტი – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ეზო

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისმართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3, მ. ალექსიძის 1/4

 • 14:00 – ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კვირეული – ღონისძიება მოიცავს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ავტოგრაფული ნუსხების გამოფენას „ნიკოლოზ ბარათაშვილი – 200“ და აკა მორჩილაძის საჯარო ლექციას: „ტატოს ცხოვრება“

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, გ. ჭანტურიას #8, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის საგამოფენო დარბაზი

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 12:00 – საქართველო-ნორვეგიის თანამშრომლობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა, I კორპუსი, აუდიტორია 204

 • 15:00 – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სერვისები და კვალიფიკაციები

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა, I კორპუსი, აუდიტორია 204

 • 16:00 – ,,თანამედროვე ოდონტოლოგიის გამოწვევები და დაგროვილ პრობლემათა გადაწყვეტის რაციონალური გზები“ – პროფ. მარინა მამალაძე

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი,  სადისერტაციო დარბაზი.

 • 15:00 – „გლობალური ეკოლოგიის კვირეული“ – „მთიანი რეგიონების ეკოლოგიის ინოვაციური წინადადებები“:

„ატმოსფეროს თვითგაწმენდის პროცესები“ და სამრეწველო ობიექტების განლაგების ეკოლოგიური ოპტიმიზაცია“;

„მთიან რეგიონში ნალექების ვერტიკალური განაწილების კრიტიკული წერტილების განსაზღვრა“;

„სეტყვასთან ბრძოლა და ჭურვი „METKA”;

„ატმოსფეროს ტურბულენტობის ექსპერიმენტული კვლევა“;

ორგანიზატორი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მისამართი: თბილისი, კოსტავას 77, სტუ, ნიკო ნიკოლაძის დარბაზი

 • 12:00 – თურქეთში მდებარე ტაო-კლარჯეთის კულტურული ძეგლების შემსწავლელი ექსპედიციის შედეგები

ორგანიზატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი

მისამართი: სამტრედია, რუსთაველის ქ. 2, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი

 • 16:00 – „მრავალკვარკიანი სისტემები ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში“ – პოლ სორბა (ანესის თეორიული ფიზიკის ლაბორატორია, საფრანგეთი)

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #1, 115-ე აუდიტორია

 • 14:00 – „ახალი აღმოჩენები გრაკლიანზე“ – პროფ. ვახტანგ ლიჩელი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია

 • 14:00 – „ქალი მეცნიერებაში – თინათინ წერეთელი, ვერა ბარდაველიძე, მარიამ ლორთქიფანიძე“ – პროფ. მინდია უგრეხელიძე, პროფ. როზეტა გუჯეჯიანი, ისტორიის დოქტ. ლევან ჯიქია

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა

 • 16:00 – „ქართული ქრისტიანობის სათავეებთან“ – პროფ. თამილა მგალობლიშვილი, პროფ. გიორგი რამიშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 14:00 – თიხის ფორმების ჩარხზე ამოყვანის მასტერკლასი

ორგანიზატორი: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

მისამართი: თბილისი, ზუბალაშვილების 47

 • 11:00 – ტრენინგი სტუდენტებისთვის – არქეოგეოფიზიკური მეთოდებით (გეორადიოლოკაცია) დაფარული ობიექტების (ძეგლების, სამშენებლო მოედნების, მეწყრული მოვლენების და სხვ.) მოძიება და შემოკონტურება

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, თსუ, გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 • 11:00 – ქართული სისხლის სამართლის ინტერნაციონალიზაციის ასპექტები

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა, აუდიტორია 422

 • 11:00 – „ახალგაზრდა მეწარმეების შესაძლებლობების ზრდა და ეკონომიკური გაძლიერება“

ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 09:00-18:00 – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია სტუდენტებისთვის გრაკლიანის გორაზე – ხელმძღვანელი ვახტანგ ლიჩელი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: იგოეთი, გრაკლიანის გორა

კონკურსები/ვიქტორინები

 • 14:00 – სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდები და ფუნქციონალური კვება როგორც ახალი მიმართულება კვების ფიზიოლოგიაში – შემეცნებითი სემინარი/ვიქტორინა სკოლის მოსწავლეებისთვის.

პრეზენტაცია „ქლიავის შრობის ტექნოლოგია“ – ნაზი მელანაშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

მისამართი: მცხეთა, სოფელი ჯიღაურა

სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები სკოლაში

 • 12:00 – „თანამედროვე საუბრები რუსთაველზე“

ორგანიზატორი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: ზუგდიდი, #6 საჯარო სკოლა

ღია კარის დღე

 • 14:00 – „ქართული ფარმაცია, მეცნიერება და წამალი – ტრადიციების პატივისცემით მომავლისაკენ“ – ღია კარის დღე იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, პ. სარაჯიშვილის ქ.  36

 • 15:00 – „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ – ღია კარის დღე თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

მისამართი: თბილისი, გრიბოედოვის 8/10

 • 14:00 – ღია კარის დღე თსს აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტთან არსებული კონსერვაციის ცენტრის ლაბორატორიებში

ორგანიზატორი: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

მისამართი: თბილისი, თაბუკაშვილის #5

 • 10:00 – 18:00 – ღია კარის დღე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში – ღონისძიება მოიცავს შემეცნებით ტურს აკადემიაში და სპეციალურ ტრენინგ პროგრამას

ორგანიზატორი: შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

მისამართი: თბილისი, გმირ კურსანტების #4

გამოფენები

 • 11:00-16:00 – „ქართული ხელნაწერი“ – გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება შუა საუკუნეების უნიკალური ქართული ხელნაწერები.

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

 • 11:00-16:00 – „ნიკოლოზ ბარათაშვილი – 200“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის ავტოგრაფული ნუსხები

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, გ. ჭანტურიას #8, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის საგამოფენო დარბაზი

 • 11:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 • 11:00-15:00 – რარიტეტული ლიტერატურის გამოფენა – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდში დაცული იშვიათი გამოცემების გამოფენა

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი. ჭავჭავაძის #53. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი

კონფერენციები/სიმპოზიუმები

 • 10:00 – „ხელოვნება, ისტორია, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში”

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2

 • 12:00 – „ფიზიკა სტანდარტულ მოდელში და მის მიღმა“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის # 1, თსუ პირველი კორპუსი, 06 ოთახი

 • 10:00 – „ასტროფიზიკის თანამედროვე პრობლემები III“

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 122, II კორპუსი, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი

 • 10:00 – საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო-ბიზანტია – ქრისტიანული აღმოსავლეთი (კულტურათა ურთიერთობების აქტუალური პრობლემები)

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, გუდიაშვილის 7

სემინარები

 • 10:00 – „ენა და კულტურა“

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 10, აუდიტორია 218

 • 10:00 – „სამართალი თანამედროვე გამოწვევების წინაშე“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა, აუდიტორია 519

 • 10:00 – „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი“ –

ორგანიზატორი: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის #53

სტუდენტური კონფერენციები

 • 10:00 – „გზა ევროინტეგრაციისკენ“

ორგანიზატორი: ევროპის უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, გურამიშვილის 76

 • 11:00 – „იპოვე შენი მომავალი ჩვენთან“ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და შიდა ქართლის სკოლების მოსწავლეთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, ჭავჭავაძის #53

 

27 სექტემბერი ოთხშაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ქუთაისი, ცენტრალური პარკი

 • 14:00 – ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კვირეული – ღონისძიება მოიცავს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ავტოგრაფული ნუსხების გამოფენას „ნიკოლოზ ბარათაშვილი – 200“ და ისტორიის დოქტ. ლაშა ბაქრაძის საჯარო ლექციას „ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიის თარგმანთან დაკავშირებული პრობლემები“

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, გ. ჭანტურიას #8, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის საგამოფენო დარბაზი

 • 14:00-16:00 – ილია ჭავჭავაძის 180 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კვირეული – ღონისძიება მოიცავს ილია ჭავჭავაძის ავტოგრაფული ნუსხების გამოფენას „ილია ჭავჭავაძე – 180“, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის მაია ნინიძის საჯარო ლექციას “მეცნიერული სიახლეები ილია ჭავჭავაძის ტექსტებთან დაკავშირებით”, დიდაქტიკურ თამაშს სკოლის მოსწავლეებისთვის „არქივისტი“ – პედაგოგიკის დოქტორი ირინე გოგონაია, ხელნაწერთა ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ვლადიმერ კეკელია

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 14:00 – „დიაპაზონზე დამოკიდებული ინოვაციური მოდელი: დიაპაზონზე დამოკიდებული მრავალგანზომილებიანი ადაპტირებადი რეგრესიული სპლაინი“ – ჯიჰან მერთი, ოზნურ ქიში

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დ. აღმაშენებლის მე-13 კმ, #2

 • 11:00 – “რატომ უნდა გავუფრთხილდეთ მშობლიურ ენას. მიმართება ენასა და ეროვნულობას შორის” – პროფ. თინათინ მარგალიტაძე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია

 • 17:00 – „პირველი ქართველი წმინდანი და მისი სახელი“ – ასოც. პროფ. ნანა გონჯილაშვილი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია

 • 12:00 – „ქრონიკული დაავადებების პროფილაქტიკა ფუნქციური პურის მეშვეობით” – ბიოლოგიის მეცნ. დოქტ. ირაკლი ჩხიკვიშვილი

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, საბჭოების დარბაზი.

 • 17:00 – „უპილოტო საფრენი აპარატის – დრონის გამოყენება საგანგებო და გადაუდებელ სიტუაციებში” – გოგა ოქროპირიძე

ორგანიზატორი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ქეთევან წამებულის #16

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 10:00-13:00 – ვორქშოპი ’’ინოვაციური პოტენციალის ამაღლების ძირითადი პირობები’’

ორგანიზატორი: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

მისამართი: ჭოველიძის ქ.#10, თბილისი, 0108 საქართველო, ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო”, საკონფერენციო დარბაზი

 • 14:00 – მხატვრობის საფუძვლები – მასტერკლასი სკოლის მოსწავლეებისთვის

ორგანიზატორი: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

მისამართი: თბილისი, ზუბალაშვილების 47

სამეცნიერო დებატები

 • 16:00 -“კვლევაზე დაფუძნებული განათლება – ცოდნის სამკუთხედი”

ორგანიზატორი: Erasmus+ ეროვნული ოფისი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ, პირველი კორპ. აუდ. 107

 • 16:00-18:00 – შეხვედრა მეცნიერებთან – ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო დღე

ორგანიზატორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 2, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი

 • 13:00 – აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო დისკუსია

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 61

კონკურსები/ვიქტორინები

 • 14:00 – ,,გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევები” – კონკურსი – ვიქტორინა პირველად გადაუდებელ სამედიცინო  დახმარებაზე – პროფ. ირმა მანჯავიძე

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 33, თსსუ, მედქალაქის ეზო

 • 14:00 – „ბავშვის თვალით დანახული მეცნიერების სამყარო“ – საბავშვო ნახატების კონკურსი/გამოფენა

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

მისამართი: თბიილისი, გოთუას 14

 • 13:00 – „გლობალური ეკოლოგიის კვირეული“ – „ეკოლოგიური ვიქტორინა“ კონკურსი კომაროვის სახელობის თბილისის 199-ე ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლაში

ორგანიზატორი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #49

სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები სკოლებში

 • 12:00 – „თანამედროვე საუბრები რუსთაველზე“

ორგანიზატორი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: ზუგდიდი, #2 საჯარო სკოლა

ღია კარის დღე

 • 14:00 – ღია კარის დღე და სამეცნიერო ტური თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 11, თსუ მესამე კორპუსი

 • 12:00 – სახალისო ექსპერიმენტები ფსიქოლოგიაში – ღონისძიება მოიცავს თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ მომზადებულ სახალისო ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტებს/კომპიუტერულ სიმულაციებს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 11, თსუ მესამე კორპუსი

 • 15:00 – ღია კარის დღე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში

ორგანიზატორი: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის #53

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 14:00 – მცენარეთა გენეტიკური რესურსების შეგროვება მცხეთის მიდამოებში.

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

მისამართი: მცხეთა, წილკანი

გამოფენები

 • 11:00-13:00 – „ქართული ხელნაწერი“ – გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება შუა საუკუნეების უნიკალური ქართული ხელნაწერები.

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ/ ალექსიძის 1/3

 • 11:00-16:00 – „ნიკოლოზ ბარათაშვილი – 200“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის ავტოგრაფული ნუსხები

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი

მისამართი: თბილისი, გ.ჭანტურიას ქ. 8

 • 11:00 – 16:00 – „ილია ჭავჭავაძე – 180“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ილია ჭავჭავაძის ავტოგრაფული ნუსხები

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

 • 12:00 – 16:00 – „ქალები მეცნიერებაში“ – ეძღვნება გამოჩენილ ქართველ მეცნიერს, სახელმწიფოსა და სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის ფუძემდებელს თინათინ წერეთელს

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ I კორპუსი, მე-3 სართული,  მუზეუმის საგამოფენო დარბაზი

 • 11:00 – 16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 • 11:00-15:00 – რარიტეტული ლიტერატურის გამოფენა – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდში დაცული იშვიათი გამოცემების გამოფენა

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, ჭავჭავაძის #53. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი

კონფერენციები/სიმპოზიუმები

 • 11:00 – „რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე“ – ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: სასტუმრო “ვერე პალასი”, ქუჩიშვილის ქ. 24/8

 • 10:00 – საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-8 საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია

ორგანიზატორი: თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 12:00 – „ფიზიკა სტანდარტულ მოდელში და მის მიღმა“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის # 1, თსუ პირველი კორპუსი, 06 ოთახი

 • 10:00 – „ხელოვნება, ისტორია, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში”

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2

 • 12:00 – „ენობრივი პოლიტიკა კავკასიაში“ VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა

 • 10:00 – „ასტროფიზიკის თანამედროვე პრობლემები III“

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 122, II კორპუსი, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი

 • 10:00 – საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო-ბიზანტია – ქრისტიანული აღმოსავლეთი (კულტურათა ურთიერთობების აქტუალური პრობლემები)

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

სემინარები

 • 13:00 – „შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში“

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 10, აუდიტორია 218

სტუდენტური კონფერენციები

 • 10:00 – „ციფრული საზოგადოება“

ორგანიზატორი: გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, სამღერეთის ქ. 5

 

28 სექტემბერი ხუთშაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

 • 09:30 – ინკლუზიური განათლების საკითხებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება – ღონისძიება მოიცავს
 • პარაორკესტრის კონცერტი
 • სემინარი „ინკლუზიური განათლება უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში“ – ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • პრეზენტაციები: “სწავლის სიძნელეების მქონე სტუდენტთა მხარდამჭერი ფორმების შემუშავება და დანერგვა საქ. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ევროკავშირის პროექტის DARE-ს ფარგლებში – თამარ შინჯიაშვილი
 • “სტუდენტები დასწავლის სირთულეებით” – თინათინ ჭინჭარაული
 • „უნივერსიტეტებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების მხარდამჭერი სერვისების განვითარება“ – მაია წულაძე
 • „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აბიტურიენტების შეფასება“ – თამარ ისაკაძე
 • ინკლუზიური საკლასო ოთახის გამოწვევები და კლას-კომპლექტი – მანანა ბოჭორიშვილი
 • „სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა იმერეთის რეგიონში“ – ლიკა მხატვარი
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების გამოწვევები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში – დათო ბიბილეიშვილი, ქეთევან ეზიეშვილი
 • „ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი პროგრამები“ – ნინო ცინცაძე
 • „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სტუდენტთა ხელშეწყობა და მიდგომები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“ – ირმა ქურდაძე
 • „ინკლუზიური განათლების სასწავლო პრაქტიკის ასპექტები“ – ნატო ქობულაძე მაია ახვლედიანი
 • „განათლების მიღება ყველას უფლებაა” – ლელა თავდგირიძე
 • „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა ხელშემწყობი გარემოს უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ – ეკა გიგაშვილი
 • „შემოქმედებითი გარემო – ინკლუზიური განათლების მნიშვნელოვანი კომპონენტი“ – მაია ფირჩხაძე
 • „ინკლუზიური განათლების სწავლების საკითხები უმაღლეს სკოლაში“ – იაგო ბალანჩივაძე

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, სასტუმრო ჰუალინგი

 • 14:00-16:00 – ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კვირეული – ღონისძიება მოიცავს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ავტოგრაფული ნუსხების გამოფენას „ნიკოლოზ ბარათაშვილი – 200“, საჯარო ლექციას: „ნიკოლოზ ბარათაშვილის პორტრეტი“ – ლევან თაქთაქიშვილი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი; მასტერ კლასს მასწავლებლებისათვის: „ბარათაშვილი და რომანტიზმის ეპოქა რატომ არის აუცილებელი ინტეგრაცია ისტორიასთან რომანტიზმის სწავლებისას?“ – ფილოლოგიის დოქტორი ია ღადუა, №43 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ნინო აბულაძე

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი

მისამართი: თბილისი, გ. ჭანტურიას #8, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის საგამოფენო დარბაზი

 • 14:00-16:00 – ილია ჭავჭავაძის 180 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კვირეული – ღონისძიება მოიცავს ილია ჭავჭავაძის ავტოგრაფული ნუსხების გამოფენას „ილია ჭავჭავაძწ -180“, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის ქეთევან ხითარიშვილის საჯარო ლექციას: „ილია ჭავჭავაძის მიმოწერა – XIX საუკუნის საზოგადოებრივი ყოფის ამსახველი წყარო“, დიდაქტიკურ თამაშს სკოლის მოსწავლეებისთვის „არქივისტი“ – ირინა გოგონაია, პედაგოგიკის დოქტორი, ხელნაწერთა ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ვლადიმერ კეკელია

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

 საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 12:00 – ვიშეგრადის ფონდის გრანტების პრეზენტაცია და წარმომადგენლებთან შეხვედრა

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა, I კორპუსი, აუდიტორია 204

 • 11:00 – საჯარო ლექციები მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში:

11:00 – „ინოვაციური ტექნოლოგიები არაორგანულ მასალათმცოდნეობაში“ – აკადემიკოსი გიორგი თავაძე

12:00 – „ინოვაციური პროექტი ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფად ასაგები მრავალჯერადი გამოყენების მექანიზებული ხიდისა“ – აკადემიკოსი ელგუჯა მეძმარიაშვილი

13:00 – „საქართველოში კრიზისების რისკის შემცირების სტრატეგია და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ამოცანები“ – აკადემიის წევრ-კორ. გურამ გაბრიჩიძე

14:00 – „ინოვაციური ტექნოლოგიები მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობის სფეროში“ – აკადემიის წევრ-კორ. ლევან ჯაფარიძე

15:00 – „მიწისქვეშა სივრცეებში ხანძრის აფეთქების დეტექტირება და დაცვის ინოვაციური მეთოდები“ – პროფ. ნიკოლოზ ჩიხრაძე

16:00 – „თანამედროვე მცირე გაბარიტის მობილური მანქანების ინოვაციური პროექტები“ – პროფ. თამაზ ნატრიაშვილი

17:00 – „ტრიბოტექნიკის თანამედროვე პრობლემები სატრანსპორტო მანქანებში და მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები“ – პროფ. გიორგი თუმანიშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მისამართი: თბილისი, რუსთაველის გამზ. #52, სხდომათა მცირე დარბაზი

 • 14:00 – „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები. მათი რაციონალური გამოყენების პრობლემები“ – ზურაბ ლომსაძე, ნოდარ ჭითანავა, ნოდარ მირიანაშვილი, გიორგი მაღალაშვილი, ქეთევან ვეზირიშვილი, ანზორ სახვაძე

ორგანიზატორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

მისამართი: თბილისი, კოსტავას 77 სტუ ადმინისტრაციული კორპუსი, გ.ნიკოლაძის სახ. დარბაზი

 • 11:00 – „ნეიროფსიქოლოგიის როლი განათლებაში“ – პროფ. თამარ გაგოშიძე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია

 • 14:00 – „პორტრეტული ნარკვევი – ქართველი მეცნიერები მსოფლიო მეცნიერების სამსახურში“ – დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია

ორგანიზატორი: საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ #25

 • 12:00 – “მზის სისტემა, გეოგრაფია, ბიომრავალფეროვნება და ადამიანის როლი ბუნების შენარჩუნებაში”

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მისამართი: თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #51

 • 13:00 – „გლობალური – ეკოლოგიური პრობლემები და ზოგადსაკაცობრიო ბუნების ფილოსოფია ვაჟა ფშაველას შემოქმედებაში“

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მისამართი: თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #51

 • 18:00 – სტუდენტური ფილმის „TAFU” პრეზენტაცია

ორგანიზატორი: საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დ. აღმაშენებლის #40

 ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 16:00-18:00- Scopus-ის ვორკშოპი და SciVal-ის პრეზენტაცია – კრიშტოფ ჟიმანსკი (ELSEVIER-ის მომხმარებელთა კონსულტანტი- კვლევის მართვა), ანდრეი ლოკტევი (ELSEVIER-ის მონაცემთა ანალიზის კონსულტანტი)

ორგანიზატორი: ELSEVIER, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 2, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი

 • 14:00 – მხატვრობის საფუძვლები – ვორკშოპი სკოლის მოსწავლეებისთვის

ორგანიზატორი: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

მისამართი: თბილისი, ზუბალაშვილების 47

 • 15:00-19:00 – „ბიზნეს ანბანის“ ტრენინგების კურსი

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2

 კონკურსები/ვიქტორინები

 • 12:00 – „შეისწავლე ისტორია, გახდი მკვლევარი“ – შემეცნებით-საგანმანათლებლო კონკურსის დასკვნითი ღონისძიება

ორგანიზატორი: საქართველოს შსს აკადემია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, უზნაძის 52, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 • 14:00 – „შეიცანი ჩინეთი“ – შემეცნებითი კონკურსი სკოლის მოსწავლეებისთვის

ორგანიზატორი: თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2, ვაკე-საბურთალოს კვეთა

 სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები სკოლებში

 • 12:00 – „თანამედროვე საუბრები რუსთაველზე“

ორგანიზატორი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: ზუგდიდი, #6 საჯარო სკოლა

 ღია კარის დღე

 • 14:00 – „ჩემი ექსპერიმენტები“ – პროფ. ია ფანცულაია – ღია კარის დღე ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დიღომი, ჭიაურელის N 2ა

 • 14:00 – „სტოპ ბაქტერიას“ – პროფ. ია ფანცულაია – ღია კარის დღე ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში. ღონისძიება მოიცავს სამეცნიერო ლაბორატორიების დათვალიერებას და სახალისო ექსპერიმენტებში მონაწილეობას

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დიღომი, ჭიაურელის N 2ა

 • 14:00 – ღია კარის დღე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ღონისძიება მოიცავს შემეცნებით ტურს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიებში

ორგანიზატორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, კოსტავას 77

 • 14:00 – ღია კარის დღე და სამეცნიერო ტური თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თსუ მესამე კორპუსი

 • 12:00 – სახალისო ექსპერიმენტები ფსიქოლოგიაში – ღონისძიება მოიცავს თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ მომზადებულ სახალისო ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტებს/კომპიუტერულ სიმულაციებს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თსუ მესამე კორპუსი

გამოფენები

 • 11:00-13:00 – „ქართული ხელნაწერი“.  გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება შუა საუკუნეების უნიკალური ქართული ხელნაწერები.

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ, ალექსიძის 1/3

 • 11:00-16:00 – „ნიკოლოზ ბარათაშვილი – 200“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის ავტოგრაფული ნუსხები

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი

მისამართი: თბილისი, გ. ჭანტურიას ქ. 8

 • 11:00 – 16:00 – გამოფენა „ილია ჭავჭავაძე – 180“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ილია ჭავჭავაძის ავტოგრაფული ნუსხები

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

 • 11:00-16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

კონფერენციები/სიმპოზიუმები

 • 09:00-18:00 – საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონფერენცია

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, სასტუმრო ჰუალინგი

 • 10:00 – „რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე“ – ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, თსუ I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, 101-ე აუდიტორია

 • 10:00 – საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-8 საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია

ორგანიზატორი: თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 09:30 – „ხელოვნება და კულტურათაშორისი დიალოგი: იდენტობა და კულტურული მრავალფეროვნება“ – დოქტორანტთა და სადოქტორო საფეხურის ახალკურსდამთავრებულთა მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია

ორგანიზატორი: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ღონისძიების პარტნიორი საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

მისამართი: თბილისი, ა, ფურცელაძის ქუჩა N1, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია

 • 12:00 – „ფიზიკა სტანდარტულ მოდელში და მის მიღმა“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის # 1, თსუ პირველი კორპუსი, 06 ოთახი

სემინარები

 • 14:00 – ,,ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მეცნიერული მტკიცებულებები და საკამათო საკითხები“

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33, თსსუ ადმინისტრაციული კორპუსი,  სადისერტაციო დარბაზი

 • 13:00 – „შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში“

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 10, აუდიტორია 218

 • 11:00 – აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას გარდაცვალებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სემინარი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2, კორ. 11

 

29 სექტემბერი პარასკევი

 

სპეციალური ღონისძიება

ორგანიზატორი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის 35

 • 14:00-16:00 – ილია ჭავჭავაძის 180 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კვირეული – ღონისძიება მოიცავს ილია ჭავჭავაძის ავტოგრაფული ნუსხების გამოფენას „ილია ჭავჭავაძე – 180“, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის მაია ნინიძის საჯარო ლექციას: „მოდით, ერთად დავათარიღოთ”(ილია ჭავჭავაძის პირადი წერილების დათარიღებისა და ტექსტის დადგენის საკითხები), დიდაქტიკურ თამაშს სკოლის მოსწავლეებისთვის „არქივისტი“ – პედაგოგიკის დოქტორი ირინა გოგონაია, ხელნაწერთა ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ვლადიმერ კეკელია

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

 • 15:00-18:00 – ქართულ-გერმანული სამეცნიერო ხიდის დღე. ღონისძიება მოიცავს თსუ-ში

SMART|AtmoSim_Lab ლაბორატორიის საზეიმო გახსნას და სამეცნიერო მოხსენებებს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ მე-2 კორპუსი, 258-ე ოთახი, SMART | AtmoSim_Lab; თსუ პირველი კორპუსი, 107-ე აუდიტორია

 საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 12:00 – საჯარო ლექციები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში:

12:00 – „ინოვაციის იდეა ანტიკურ სამყაროში“ – აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანი

13:00 – „დიდი სიახლე ევროპულ მედიევისტიკაში: ქართული გონი შუასაუკუნეების ევროპულ ლიტერატურაში“ – აკადემიკოსი ელგუჯა ხინთიბიძე

14:00 – „ინოვაციები XXI საუკუნის ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში“ – აკადემიკოსი ელგუჯა ხინთიბიძე

15:00 – „ქართული ლინგვოკულტურული სივრცე“ – პროფ. სალომე ომიაძე

ორგანიზატორი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მისამართი: თბილისი, რუსთაველის #52, სხდომათა მცირე დარბაზი

 • 11:00 – „სუფიზმი და აღმოსავლური ლიტერატურა“ – ასოცირებული პროფ. გიორგი ლობჟანიძე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია

 • 17:00 – სამეცნიერო კაფე საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში – წარმოდგენილი ლექციები:

„შევისწავლოთ ისტორია მუზეუმში“ – ეგზეტერის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) პროფესორი ემა ლუზლი და დოქტორი პიტერ ლიმინგი

„პრეისტორიული ადამიანის კვების რაციონი და სამკურნალო მცენარეები –   პალინოლოგიური კვლევის შედეგები არქეოლოგიაში“ – ეროვნული მუზეუმის დოქტორები ელისო ყვავაძე და ინგა მარტყოფიშვილი

„თანამედროვე ტექნოლოგიები სამუზეუმო არტეფაქტების კვლევისას და რესტავრაციისათვის“ – ეროვნული მუზეუმის დოქტორი ნინო კალანდაძე

„თიხის გამოყენება წარსულში და დღეს“ – ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი ანდრია როგავა

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

მისამართი: თბილისი, შ. რუსთაველის გამზ. #3

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 15:00-19:00 – „ბიზნეს ანბანის“ ტრენინგების კურსი

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2

სამეცნიერო დებატები

 • 14:00 – სტუდენტური სამეცნიერო დებატები

ორგანიზატორი: პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

მისამართი: თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზ. 51/2, საკონფერენციო დარბაზი

 • 15:00 – „თანამედროვე კრიზისი პოლიტიკურ და სამართლებრივ კონტექსტში“ – სამეცნიერო დისკუსია

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის #10

სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები სკოლებში

 • 12:00 – „თანამედროვე საუბრები რუსთაველზე“

ორგანიზატორი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: ზუგდიდი, #6 საჯარო სკოლა

ღია კარის დღე

 • 14:00 – ღია კარის დღე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ღონისძიება მოიცავს შემეცნებით ტურს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის კომპიუტერული სწავლების ცენტრში

ორგანიზატორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 69

 • 12:00 – სახალისო ექსპერიმენტები ფსიქოლოგიაში – ღონისძიება მოიცავს თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ მომზადებულ სახალისო ფსიქოლოგიურ ექსპერიმენტებს/კომპიუტერულ სიმულაციებს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 11ა, თსუ მესამე კორპუსი

 • 14:00 – ღია კარის დღე და სამეცნიერო ტური თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 11, თსუ მესამე კორპუსი

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 14:00 – შემეცნებითი ტური საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წილკნის ბაზაზე. ღონისძიება მოიცავს კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიების დათვალიერებას პრეზენტაციებს: „მცენარეთა დაცვა ბიომეურნეობაში“- მზია ბერუაშვილი; „საადრეო კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია“- დალი წიკლაური, ნატო კაკაბაძე; „მწვანე ბიოტექნოლოგიის მიღწევები-მცენარეები სინჯარაში“ – ლალი მოსიაშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

მისამართი: მცხეთა, სოფელი წილკანი

 • 14:00 – ვაზის იშვიათი ქართული ჯიშების მიკროვინიფიკაცია – შემეცნებითი ტური საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას ბაზაზე. ღონისძიება მოიცავს კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიების დათვალიერებას

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

მისამართი: მცხეთა, სოფელი ჯიღაურა

გამოფენები

 • 11:00-13:00 – „ქართული ხელნაწერი“ – გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება შუა საუკუნეების უნიკალური ქართული ხელნაწერები.

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

 • 11:00-16:00 – „ნიკოლოზ ბარათაშვილი – 200“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის ავტოგრაფული ნუსხები

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი

მისამართი: თბილისი, გ. ჭანტურიას ქ. 8

 • 11:00 – 16:00 – „ილია ჭავჭავაძე – 180“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ილია ჭავჭავაძის ავტოგრაფული ნუსხები

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

 • 12:00 – 16:00 – რობოტოტექნიკისა და ელექტრონიკის სამეცნიერო-შემეცნებითი გამოფენა

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 11:00 – 16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

კონფერენციები/სიმპოზიუმები

 • 09:00-12:00 – საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონფერენცია

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, სასტუმრო ჰუალინგი

 • 10:00 – „რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე“ – ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, თსუ I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, 101-ე აუდიტორია

 • 10:00 – საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-8 საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია

ორგანიზატორი: თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 12:00 – „ფიზიკა სტანდარტულ მოდელში და მის მიღმა“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის # 1, თსუ პირველი კორპუსი, 06 ოთახი

 • 11:00 – ქართული ცეკვა, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა

ორგანიზატორი: საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დ. აღმაშენებლის #40

 • 09:30 – „ხელოვნება და კულტურათაშორისი დიალოგი: იდენტობა და კულტურული მრავალფეროვნება“ – დოქტორანტთა და სადოქტორო საფეხურის ახალკურსდამთავრებულთა მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია

ორგანიზატორი: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ღონისძიების პარტნიორი საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

მისამართი: თბილისი, ფურცელაძის ქუჩა N3, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიუმი

 • 10:00 – „განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები“

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. 61

 • 10:00 – „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2017“

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის #59

სემინარები

 • 10:00 -„საქართველო და თანამედროვე სამყარო – გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი. 2017“

ორგანიზატორი: წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას #4

 • 13:00 – „კულტურის კვლევები: ინტერდისციპლინური კვლევა და საერთაშორისო თანამშრომლობა“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #1, თსუ პირველი კორპუსი, 202-ე აუდიტორია

 • 11:00 – “ბიზნესისა და სამართლის სფეროს აქტუალური პრობლემები”

ორგანიზატორი: თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, სულხან ცინცაძის N24. მე-6 სართული

 • 11:00 – აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას გარდაცვალებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სემინარი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2, კორ. 11

სტუდენტური კონფერენციები

 • 10:00-18:00 – „სამართალი და კანონის უზენაესობა“

ორგანიზატორი: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (ჯიპა), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი

მისამართი: თბილისი, შატილის ქ. 4, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

 

30 სექტემბერი შაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

 • 11:00 – ილიაუნის სამეცნიერო პიკნიკი

ორგანიზატორი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ვაკის პარკი

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: გორი, კულტურისა და დასვენების ბაღი (ახალბაღი)

 სამეცნიერო დებატები

 • 11:00-16:00 – „ქართულ-გერმანული სამეცნიერო ხიდის“ სამეცნიერო თანამშრომლობის ფარგლებში იულიხის კვლევითი ცენტრისა და ქართული უნივერსიტეტების კონსორციუმის წარმომადგენელთა მოხსენებები და დისკუსია სამეცნიერო კვლევებზე.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 107-ე აუდიტორია

გამოფენები

 • 11:00-16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 12:00 – შემეცნებითი ტური საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წილკნის ბაზაზე. ღონისძიება მოიცავს კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიების დათვალიერებას, პრეზენტაციებს „ნიადაგი და კლიმატის ცვლილება“- გიორგი ღამბაშიძე; „მყნობის ტექნოლოგიის გამოყენება ბოსტნეულ-ბაღჩეულ კულტურებში“- ნატო კაკაბაძე; „მივიწყებული პასკოსანი კულტურების: ოსპის, მუხუდოს, ცერცვის მოყვანის ტექნოლოგია“- პაშა ვაჩეიშვილი; გამოფენები: „ნიადაგი სიცოცხლის წყარო დედამიწაზე“; „შვრიის ახალი ჯიში „არგო“; „სიმინდის ახალი ჯიში „სახამებლიანი შავი“

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

მისამართი: მცხეთა, სოფელი წილკანი

 • 12:00 – შემეცნებითი ტური საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას ბაზაზე. ღონისძიება მოიცავს კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიების დათვალიერებას, პრეზენტაციას „თხილის ბაღის აგროტექნიკა“- ლაშა ციგრიაშვილი; „თუთა ჩვენი მეგობარი“-ნოდარ სტეფანიშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

მისამართი: მცხეთა, სოფელი ჯიღაურა

 • 12:00 – შემეცნებითი ტური ივანე ბერიტაშვილის სახლ-მუზეუმში. ღონისძიება მოიცავს სამეცნიერო-პოპულარულ ლექციებს და დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაციას ივანე ბერიტაშვილის ცხოვრების შესახებ.

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

მისამართი: გურჯაანის რაიონი, სოფელი ვეჯინი

 • 12:00 – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ქ. თელავში მდებარე აეროპორტში „მიმინო“ – მსურველები დაათვალიერებენ უნივერსიტეტის სასწავლო-საფრენოსნო მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას. პილოტ-ინსტრუქტორებისა და ავიამოდელისტების მიერ შესრულდება საჩვენებელი ფრენები.

ორგანიზატორი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

მისამართი: თელავი, საავიაციო უნივერსიტეტის სასწავლო აეროდრომი

 კონფერენციები/სიმპოზიუმები

 • 10:00 – „განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. 61

 • 12:00 – „ფიზიკა სტანდარტულ მოდელში და მის მიღმა“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის # 1, თსუ პირველი კორპუსი, 06 ოთახი

 • 09:00 – „განათლება და ღირებულებები“

ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, რუსთაველის #29 სასტუმრო „ბილტმორ თბილისი“

 • 10:00 – „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2017“

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის #59

სემინარები

 • 10:00 -„საქართველო და თანამედროვე სამყარო – გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი. 2017“

ორგანიზატორი: წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას #4

 • 11:00 – “ინოვაციები მედიცინაში”

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33, თსსუ ადმინისტრაციული კორპუსი,  სადისერტაციო დარბაზი

 

1 ოქტომბერი კვირა

 

სპეციალური ღონისძიება

 • 16:00 – „ცისა ფერს“ – პროექტი ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის იუბილეს

ღონისძიება მოიცავს ბლოგების კონკურსს სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის; სტუდენტურ პერფორმანსს; ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხელნაწერთა გამოფენას

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის #10

ღია კარის დღე

 • 12:00 – ,,სტუმრად მედიცინის ისტორიის მუზეუმში”

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დ. უზნაძის ქ. 51

გამოფენები

 • 11:00 – 16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 

2 ოქტომბერი ორშაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: ახალციხე, ახალციხის ციხე

 • 19:00 – სტუდენტური პერფორმანსი: „ერთი ლექსის საღამო“ – სტუდენტური პროექტის დასკვნითი ღონისძიება

ორგანიზატორი: საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, რუსთველის #19

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 11:00 – ევროკავშირის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ევროპული თანამშრომლობის პროგრამა “COST Actions”-ის შესახებ საინფორმაციო დღე

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ #1 თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია #115

 • 09:00 – პრეზენტაცია სკაიპ-ქოლით „Changing education delivery via innovative blended learning and e-learning methods“ – მომხსენებელი მიდლსექსის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ჯორჯ დეფოულასი

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის #59, საკონფერენციო დარბაზი #1114

 • 11:00 – ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის უსაფრთხოების შეფასება გეოსაშიშროებების რისკების გათვალისწინებით

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1, თსუ გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 • 12:00 – “ქართული ენის სიტყვათშემოკლებათა ელექტრონული ლექსიკონი”; მონოგრაფია “სახელმწიფო ენის ოფიციალურ-საქმიანი სფერო – საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი”; კრებსითი დიალექტოლოგიური ელექტრონული ლექსიკონი – პრეზენტაცია

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ინგოროყვას #8, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 12:00-14:00 – გამომცემლობა ELSEVIER-ის ვორკშოპი Author Workshop – მომხსენებელი პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე

ორგანიზატორი: ELSEVIER, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.#1, აუდიტორია 107

 • 16:00-18:00 – გამომცემლობა ELSEVIER-ის ვორკშოპი – Mendeley Workshop – მომხსენებელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდების მართვის განყოფილების უფროსი გიგა გიგა ხოსიტაშვილი

ორგანიზატორი: ELSEVIER, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

მისამართი: თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 3/5, ისუ-ის E-307 (კომპიუტერების ოთახი)

 • 12:00 – „მეწარმეობა და ინოვაციები“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა, 519 აუდიტორია

 • 13:00 – ტრენინგი “საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პოლიტიკა (1918-1921)”

ორგანიზატორი: წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ#4

სამეცნიერო დებატები

 • 12:00-17:00 – „ქალის როლი კულტურათაშორის დიალოგში“

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 61

გამოფენები

 • 11:00 -16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

სტუდენტური კონფერენციები

 • 10:00 – „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 15:00 – „მაგრამ რადგან კაცნი გქვიან, შვილნი სოფლისა“ ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის იუბილეს

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა

 

3 ოქტომბერი სამშაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

 • 10:00 – აგრარული მეცნიერების დღე – ღონისძიება მოიცავს აგრარული მეცნიერების თემაზე კონფერენცია-სემინარებს, საჯარო ლექცია-პრეზენტაციებს, გამოფენებს:
 • 10:30 – კონფერენცია: ’’თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამები აგრობიზნესის განვითარების ხელშესაწყობად’’ – ორგანიზატორი: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი სსიპ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, სსიპ სოფლის მეურნეობის ღვინის ეროვნული სააგენტო, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“
 • 10:30 – სემინარი: “აგრარული სექტორის საინჟინრო – ტექნიკური მომსახურების სრულყოფა” – ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 • 10:00 – საჯარო ლექცია/პრეზენტაციები – ორგანიზატორი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. განსახილველი თემები:
  • 10:00 – „ნანოტექნოლოგიები აგრარულ სექტორში“ – აკადემიკოსი ავთანდილ კორახაშვილი
  • 11:00 – „საქართველოს სოფლის მეურნეობის ინტეგრაცია მსოფლიო აგრარულ სფეროში“ – აკადემიის წევრ-კორ. ალექსანდრე დიდებულიძე
  • 12:00 – „ქართული ვაზი, მისი როლი და მნიშვნელობა მსოფლიო მევენახეობის ისტორიაში“ – მეცნ. დოქტ. ია ფიფია
  • 13:00 – „ქართული ხორბლებისა და მათი წინამორბედების გენეტიკური შესწავლა“- მეცნ. დოქტ. მარი გოგნიაშვილი
 • 10:30 – საჯარო ლექცია/პრეზენტაციები – ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
  • „ზოოანთროპონოზური ინვაზიური დაავადებების ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შესახებ და მათი აღმძვრელებით ადამიანის დაავადების რისკ-ფაქტორების თაობაზე“- შადიმან ფოცხვერია
  • „თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნების მნიშვნელობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“- ნარგიზა ბარამიძე
  • „სარძეო და სახორცე მეძროხეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში”- ლევან თორთლაძე
  • „ვირუსები უტევენ მოსავალს“- ზურაბ ხიდეშელი
  • „აგროწარმოების კარგი პრაქტიკა – GAP”- მაკა მდინარაძე, ლალი ტაბატაძე
 • 10:00-15:00 – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სასტენდო გამოფენები – „სიმინდის ახალი ჯიში „სახამებლიანი შავი” და „შვრიის ახალი ჯიში „არგო“, ლობიოს ახალი ჯიშები: ,,კუტი საპარკე’’, ,, წილკანი,’’ ,,მოსავლიანი‘’, „საპარკე“, ხახვის ჯიში – ,,საშემოდგომო’’, ნიორის ჯიში- ,,ხანდო’’, კარტოფილის ჯიში- ,,დიკო’’.

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ#17, სტუ აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 11:00 – მათემატიკა ყველგან – პოპულარული ლექციები მათემატიკაში – თორნიკე ქადეიშვილი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპ. 101-ე აუდიტორია

 • 17:00 – “ქართველ ავიატორთა როლი მსოფლიო ავიაციის განვითარების ისტორიაში” – ნიკა თიკანაშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ქეთევან წამებულის #16

 • 10:00 – ენგინ აქიურექის ნოველების კრებულის ქართული თარგმანის პრეზენტაცია და ავტორის შეხვედრა  საზოგადოებასთან

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 12:00 – თურქულად თარგმნილი ვაჟა-ფშაველას მოთხრობების პრეზენტაცია

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 11:00 – „საქართველოს ბუნების საოცრებანი“ – ასისტენტ პროფესორი გიორგი დვალაშვილი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია

 • 11:00 – „გარემოსდაცვითი აქტივიზმი“ – CENN კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახა სუხიტაშვილი

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. 1

 • 14:00 – „როგორ გამოვიგონოთ, ანუ საჭიროა თუ არა გამომგონებლისთვის განსაკუთრებული ნიჭი”

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის #59

სამეცნიერო დებატები

 • 13:00-15:00 – გამოყენებითი და ინფრასტრუქტურის გრანტების განახლებული კონცეფციის განხილვა – შეხვედრა მეცნიერებთან

ორგანიზატორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის #2, საკონფერენციო დარბაზი

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 12:00 – „მეწარმეობა და ინოვაციები“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა, 519 აუდიტორია

 • 13:00 – „ტრადიციული აუდიტორიიდან ქსელურ ინტერაქტიურ აუდიტორიამდე“

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ.1

ღია კარის დღე

 • 14:00 – ღია კარის დღე თსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. ღონისძიება მოიცავს სამეცნიერო სემინარს და ინსტიტუტში ბოლო პერიოდში მიღებული შედეგების დემონსტრირებას

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მინდელის 11

 • 15:00 – „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ – ღია კარის დღე თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

მისამართი: თბილისი, გრიბოედოვის 8/10

გამოფენები

 • 11:00 -16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 • 11:00-15:00 – რარიტეტული ლიტერატურის გამოფენა – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდში დაცული იშვიათი გამოცემების გამოფენა

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი. ჭავჭავაძის #53. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი

სტუდენტური კონფერენციები

 • 10:00-16:00 – “მე-2 სტუდენტური კონფერენცია განათლების საკითხებზე”

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, #2

 

4 ოქტომბერი ოთხშაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

ორგანიზატორი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: სენაკი, მშვიდობის ქ. #192

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 12:00 – თსუ საპატიო დოქტორების დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალი და მათი საჯარო ლექციები

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1 თსუ პირველი კორპ. აუდ. 06

 • 13:00-16:00 – სტუ-ს კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მკვლევართაპრეზენტაცია – „ქართველ მეცნიერთა მონაწილეობა საერთაშორისო კოლაბორაციებში: CMS (CERN, Switzerland), COMET (J-PARC, Japan)“ – მომხსენებლები არსენ ხვედელიძე, ზვიად წამალაიძე, იური ბაღათურია, ირაკლი ლომიძე, გიორგი ადამოვი, ერეკლე მაღრაძე, დავით ლომიძე, ალექსანდრე მელქაძე, ოთარ კემულარია,  ნიკა წვერავა

ორგანიზატორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77, სტუ ადმინისტრაციული კორპუსი

 • 11:00 – „მეწყრული მოვლენების ადრეული შეტყობინების სისტემები“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, თსუ, გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 • 12:00 – „კავკასიის რეგიონის სამგანზომილებიანი გეოთერმული, თერმოდრეკადი და ლითოსფეროს ტომოგრაფიული მოდელი“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, თსუ, გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 • 14:00 – “ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეტურ-პუბლიცისტური ნიმუშების ენობრივი თავისებურებანი” – პროფ. დარეჯან თვალთვაძე, პროფ. რამაზ ქურდაძე, ასოც. პროფ. მაია ლომია, ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, აუდიტორია 202

 • 12:00 – „თანამედროვე ტერმინოლოგიის პრობლემები“ – ლ. ქაროსანიძე

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, პ. ინგოროყვას ქ. 8

 • 11:00 – „პანორამა/ისტორია“ – ელიზბარ ელიზბარაშვილის მონოგრაფიის წარდგინება

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #1, მცირე საკონფერენციო დარბაზი

 • 15:00 – ნათელა დოღონაძის წიგნის პრეზენტაცია „განათლების მეცნიერება“

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2

სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები სკოლებში

 • 12:00 – „ქართული დამწერლობა – კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა“

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ვაშლიჯვარი, აფხაზეთის #2 სკოლა

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 15:00 – „კვლევა, როგორც მარკეტინგის და PR-ის მთავარი ინსტრუმენტი“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 12:00 – დიცის არქეოლოგიური ექსპედიცია – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია სტუდენტებისთვის – ხელმძღვანელი გიორგი სოსიაშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: გორის მუნიციპალიტეტი, დიცი

ღია კარის დღე

 • 15:00 – ღია კარის დღე ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში. ღონისძიება მოიცავს შემეცნებით ტურს და საჯარო ლექციას „სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები და 21-ე საუკუნის კაცობრიობის გამოწვევები“

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

მისამართი: თბილისი, გოთუას #14

 • 14:00 – ღია კარის დღე თსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. ღონისძიება მოიცავს სამეცნიერო სემინარს და ინსტიტუტში ბოლო პერიოდში მიღებული შედეგების დემონსტრირებას

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მინდელის 11

 • 15:00 – „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ – ღია კარის დღე თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

მისამართი: თბილისი, გრიბოედოვის 8/10

გამოფენები

 • 11:00 -16:00 – სამეცნიერო პროდუქციის გამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2

 • 11:00 -16:00 – „არ დაკარგულა “- გერმანული წიგნების სატიტულო ფურცლების გამოფენა, ეძღვნება საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4 თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 • 11:00-15:00 – რარიტეტული ლიტერატურის გამოფენა – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდში დაცული იშვიათი გამოცემების გამოფენა

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, ჭავჭავაძის #53. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი

კონფერენციები

 • 09:00 -19:00 – საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის Ι კონგრესი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 107-ე აუდიტორია

სემინარები

 • 10:00 – In memoriam:  მეცნიერი ქალები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1/3

სტუდენტური კონფერენციები

 • 12:00 – „ბიზნესი, ეკონომიკა და მეცნიერება“

ორგანიზატორი: ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი #9

 • 12:00 – „კონფლიქტები და მეცნიერება“

ორგანიზატორი: ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი #9

 • 12:00 – „ნარჩენებისა და ტყის მდგრადი მართვა“

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. 1

 

5 ოქტომბერი ხუთშაბათი

 

სპეციალური ღონისძიება

 • 11:00 – ლადო ასათიანის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება –
 • საჯარო ლექცია – „ლადო ასათიანის საქართველო“ – ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე – ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • საჯარო ლექცია – „ლადო ასათიანი 100“ – პროფ. ქეთევან შენგელია – ორგანიზატორი: ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • სტუდენტური კონფერენცია – „ჭაბუკებად დარჩნენ მარად“ – ორგანიზატორი: ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • ლიტერატურული ვიქტორინა სკოლის მოსწავლეებისთვის – ლადო ასათიანის ცხოვრება და შემოქმედება“ – ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • ლიტერატურული საღამო და სამეცნიერო დისკუსია – „ლადო ასათიანი 100“ – ორგანიზატორი: ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 12:00 – „ინფორმატიკის განვითარება საქართველოში“ – თეიმურაზ კივილაძე

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 53ა

 • 12:00 – „ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლება არაქართველ სტუდენტებისთვის – შედეგები და პერსპექტივები“ – პროფ. კახა გაბუნია

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #1, თსუ I კორპუსი, 202-ე აუდიტორია

 • 12:00 – ქართული დიალექტოლოგიური კორპუსისა და სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის პრეზენტაცია

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, თბილისი, პ. ინგოროყვას ქ. 8

 • 14:00 – „ჰიდროგეოფიზიკური კვლევის მეთოდების გამოყენება საქართველოს მიწისქვეშა წყლების შესწავლისა და მდგრადი განვითარებისათვის“

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #1, 107-ე აუდიტორია

 • 14:00 – ხუთტომეულის „ილია დღეს“ პრეზენტაცია და შეხვედრა ავტორთან ომარ გოგიაშვილთან

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის 106, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

გამოფენები

 • 11:00 – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინოვაციური კვლევების გამოფენა

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #1, თსუ კორპუსი, 107-ე აუდიტორია

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 12:00 – დიცის არქეოლოგიური ექსპედიცია – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია სტუდენტებისთვის – ხელმძღვანელი გიორგი სოსიაშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: გორის მუნიციპალიტეტი, დიცი

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 11:00 – „კვლევა, როგორც მარკეტინგის და PR-ის მთავარი ინსტრუმენტი“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 13:00 – „ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა და გამოყენების მეთოდები“

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. 1

ღია კარის დღე

 • 14:00 – „ვაწარმოოთ უსაფრთხო პროდუქტი“ – ღია კარის დღე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ღონისძიება მოიცავს სადემონსტრაციო ნაკვეთის დათვალიერებას და სპეციალურ შემეცნებით აქტივობებს.

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. 1

 • 15:00 – ღია კარის დღე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში. ღონისძიება მოიცავს შემეცნებით ტურს მეზღვაურთა სასწავლო ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე

ორგანიზატორი: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის #53

სემინარები

 • 14:00 – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, ჭავჭავაძის #53

 

6 ოქტომბერი პარასკევი

 

სპეციალური ღონისძიება

 • 10:30 – ეკოლოგიის საკითხებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება – „კონსერვაციული მტკიცებულებები როგორც გარემოსდაცვითი დაგეგმარების თანამედროვე ინსტრუმენტი“ – სამუშაო შეხვედრა

ორგანიზატორი: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: თბილისი, უზნაძის #52, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სააქტო დარბაზი

 • 10:00-15:00 – „განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტთა დასაქმების ფორუმი”

ორგანიზატორი: განათლების საერთაშორისო ცენტრი

მისამართი:  თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, სააქტო დარბაზის ფოიე

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები

 • 11:00 – „ქალები პოლიტიკაში“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 12:30 – „ქალები მეცნიერებაში“ – დოკუმენტური ფილმის ჩვენება

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 12:00 – დიალექტოლოგიური ელექტრონული ლექსიკონების (ინგილოური და ფერეიდნული) პრეზენტაცია

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, პ. ინგოროყვას #8

 • 12:00 – „შავი ზღვის საქართველოს სექტორის ოპერატიულთან მიახლოებული პროგნოზის სისტემა“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1, თსუ გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 • 15:00 – „კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო განახლებული სისტემა და საქართველოს ტერიტორიაზე ამინდის მოდიფიკაციების განვითარების პერსპექტივები“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის 1, თსუ გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 • 14:00 – „საქართველოს საპატრიარქო და ლიახვის ხეობა ადრეულ შუა საუკუნეებში“ – გიორგი სოსიაშვილი

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, ჭავჭავაძის 53, სხდომათა დარბაზი

 • 14:00 – საზღვაო სფეროს სპეციალისტების საჯარო ლექცია და შეხვედრა სტუდენტებთან

ორგანიზატორი: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის #53, აკადემიის ბიბლიოთეკა

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 12:00 – „კვლევა, როგორც მარკეტინგის და PR-ის მთავარი ინსტრუმენტი“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 12:00-14:00 – ყურადღების ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორის გამოვლენა მოზარდებში – გიორგი ზუბიტაშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 49

სამეცნიერო დებატები

 • 12:00 – ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო დისკუსია და ლიტერატურული საღამო

ორგანიზატორი: ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი #9

კონკურსი/ვიქტორინა

 • 14:00 – „ქართული ანბანი“ – შემეცნებითი ვიქტორინა და საჯარო ლექცია სკოლის მოსწავლეებისთვის

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის #119

ღია კარის დღე

 • 14:00 – ღია კარის დღე საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში – ღონისძიება მოიცავს შემეცნებით ტურს უნივერსიტეტში

ორგანიზატორი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ქეთევან წამებულის #16

 • 14:00 – ღია კარის დღე თსუ პეტრე მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში. ღონისძიება მოიცავს შემეცნებით ტურს ინსტიტუტში და უკანასკნელი სამეცნიერო მიღწევების დემონსტრირებას.

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. #31

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 12:00-16:00 – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია სტუდენტებისთვის გუდაბერტყას ნამოსახლარზე – ექსპედიციის ხელმძღვანელი გოგი მინდიაშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: გორის მუნიციპალიტეტი, გუდაბერტყა-ციხიაგორა

 • 09:00-18:00 – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია სტუდენტებისთვის გრაკლიანის გორაზე – ხელმძღვანელი ვახტანგ ლიჩელი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: იგოეთი, გრაკლიანის გორა

 

სემინარები

 • 11:00 – „ნიკოლოზ ბარათაშვილი უკრაინულ ლიტერატურათმცოდნეობაში“

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, თსუ, მე-5 კორპუსი, ოთახი 316

სტუდენტური კონფერენციები

 • 10:00 – „სტუდენტური კონფერენცია აღმოსავლეთმცოდნეობაში“

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

 • 11:00 – ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

მისამართი: თბილისი, გოთუას ქ.14

 • 12:00 – “სკოლა და უნივერსიტეტი“

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თელავი, უნივერსიტეტის ქ.1

 

7 ოქტომბერი შაბათი

 

საჯარო ლექცია/პრეზენტაციები

 • 11:00 – „პირველი ქართული უნივერსიტეტი“ – ზურაბ გაიპარაშვილი, თსუ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, ისტორიის დოქტორი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, 107-ე აუდიტორია

ტრენინგები/მასტერკლასები

 • 10:00 – ვორკშოპი საშუალო სკოლის მათემატიკის, ფიზიკის და ინფორმატიკის მასწავლებლებისთვის

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77ა

სემინარები

 • 10:00 – „მე-19 საუკუნის ქართველი მთარგმნელები“ – მთარგმნელის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სემინარი და ფოტოგამოფენა

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის #1, თსუ I კორპუსი, 214-ე  აუდიტორია

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 12:00 – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია გრაკლიანის გორაზე – ხელმძღვანელი ვახტანგ ლიჩელი

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: იგოეთი, გრაკლიანის გორა

 • 19:00 – ექსკურსია აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისამართი: აბასთუმანი, ასტროფიზიკური ობსერვატორია

 • 12:00-16:00 – შემეცნებითი ლექცია და ექსკურსია სტუდენტებისთვის გუდაბერტყას ნამოსახლარზე – ექსპედიციის ხელმძღვანელი გოგი მინდიაშვილი

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მისამართი: გორის მუნიციპალიტეტი, გუდაბერტყა

კონფერენციები/სიმპოზიუმები

 • 10:00 – 18:00 – ევრაზიის მეშვიდე მულტიდისციპლინარული ფორუმი

ორგანიზატორი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

მისამართი: თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კილომეტრი

 

8 ოქტომბერი კვირა

 

გასვლითი ღონისძიება – ექსკურსია

 • 11:00 – შემეცნებითი ტური მოსწავლეებისთვის გორის ციხის მშენებლობის, ფუნქციისა და ისტორიის შესახებ. მოიცავს ელდარ მამისთვალიშვილის ლექციას ღია ცის ქვეშ „გორის ციხის ისტორია უძველესი დროიდან მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე“

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: გორი, გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორია