საორგანიზაციო ჯგუფი

Home / საორგანიზაციო ჯგუფი

ფესტივალის კონცეფცია, პროგრამა, სტრუქტურა

თეა ტარიელაშვილი (საკონტაქტო პირი 577671087, ttarielashvili@mes.gov,ge )

ანა ჟორჟოლიანი

ნინი ქუთელია

 

ფესტივალის სარეკლამო კამპანია, საორგანიზაციო სამუშაო

ნატა ასათიანი

ნატალია დგებუაძე